Консултации

За да сме на Ваше разположение и извън дните на самите обучения, лекторите ни ще предоставят консултации и ще отговарят на вашите въпроси всяка сряда между 13 и 17ч. Всяка сряда различен лектор ще е на ваше разположение по имейл, телефон и във форума на проекта. А ето и графика на консултациите: График на консултациите.

Също така искаме да обърнем вниманието Ви и към Форума на проекта, чрез който ще можете постоянно да задавате въпроси към обучителите. Тук в мястото за консултации, даване на мнения, препоръки, запознаване и с другите участници в проекта, а също и за размяна на знания и опит. Във форума ще качваме информация и материали, които биха ви били от полза, а също така ще може да задавате и организационни въпроси към екипа на проекта, в случай че имате такива.

Линк към форума:http://energyefficiency2015.bulgarianforum.net/

Линк за регистрация във Форума : http://energyefficiency2015.bulgarianforum.net/login

За да се регистрирате кликнете върху меню REGISTER и създайте свой профил чрез добавяне на потребителско име и парола. След като се регистрирате ще имате възможност да разглеждате темите в него и Вие самите да създавате и добавяте нови теми.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикациятя се носи от Висшето училище по застраховане и финанси и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Frontier Theme